import java.util.HashMap;
import java.util.Iterator;
import java.util.Map;

public class TestMap {
    public static void main(String[] args) {
        Map<Integer, String> map = new HashMap<Integer, String>();
        map.put(1, "a");
        map.put(2, "b");
        map.put(3, "ab");
        map.put(4, "ab");
        map.put(4, "ab");// 和上面相同 , 会自己筛选
        System.out.println(map.size());
        // 第一种:
        /*
         * Set<Integer> set = map.keySet(); //得到所有key的集合
         * 
         * for (Integer in : set) { String str = map.get(in);
         * System.out.println(in + "     " + str); }
         */
        System.out.println("第一种:通过Map.keySet遍历key和value:");
        for (Integer in : map.keySet()) {
            //map.keySet()返回的是所有key的值
            String str = map.get(in);//得到每个key多对用value的值
            System.out.println(in + "     " + str);
        }
        // 第二种:
        System.out.println("第二种:通过Map.entrySet使用iterator遍历key和value:");
        Iterator<Map.Entry<Integer, String>> it = map.entrySet().iterator();
        while (it.hasNext()) {
             Map.Entry<Integer, String> entry = it.next();
               System.out.println("key= " + entry.getKey() + " and value= " + entry.getValue());
        }
        // 第三种:推荐,尤其是容量大时
        System.out.println("第三种:通过Map.entrySet遍历key和value");
        for (Map.Entry<Integer, String> entry : map.entrySet()) {
            //Map.entry<Integer,String> 映射项(键-值对)  有几个方法:用上面的名字entry
            //entry.getKey() ;entry.getValue(); entry.setValue();
            //map.entrySet()  返回此映射中包含的映射关系的 Set视图。
            System.out.println("key= " + entry.getKey() + " and value= "
                    + entry.getValue());
        }
        // 第四种:
        System.out.println("第四种:通过Map.values()遍历所有的value,但不能遍历key");
        for (String v : map.values()) {
            System.out.println("value= " + v);
        }
    }
}